ObjectId Objecttitel CategorieId Datering Beschrijving Afmeting
01-008-84-B.jpg 8 Oscillator 1200 MHz '48 1 1-1-1948 Literatuur: Demonstratie van enige onderzoekings- en meetopstellingen in het Phys. Lab. M.v.O. en het Natuurk. Lab. PTT, Binckhorstlaan Febr 1947 blz 7-8 25x20x60
01-009-84-B.jpg 9 Panorama ontvanger 1,5-15 MHz '53 1 1-1-1953 Met de laboratorium ontvanger type 1 met één elektronenstraalbuis ontwikkeld in 1953, kon men naar behoefte tussen 1,5 en 15 MHz een panorama van 500 kHz observeren. Met behulp van de convertor (paneel 84-B-2) werd het frequentiegebied van de panorama ontvanger uitgebreid van 0,1 tot 1,5 MHz en van 15 tot 30 MHz, zodat de totale frequentieband loopt van 0,1 tot 30 MHz. In 1955 is de ontvanger voorzien van vijf elektronenstraalbuizen (paneel 84-B-3), waarbij door de verdeling van de frequentieschaal over meer buizen de diverse zenders beter van elkaar te onderscheiden zijn. 55x55x20
01-010-84-B.jpg 10 Voeding voor panorama ontvanger 01-009 '53 1 1-1-1953 Voeding voor panorama ontvanger 1 1.5-15 MHz

zie 01-009
55x55x20
01-011-84-B.jpg 11 Panorame ontvanger G-2062 1,5-15 MHz '55 1 1-1-1955 De panorama ontvanger ontleent zijn naam aan het daarmee verkregen overzicht van gelijktijdig aanwezige radiozenders in een bepaald frequentiegebied. De aanwezigheid van een zender wordt zichtbaar gemaakt door een verticale uitwijking op een horizontale lijn. Die lijn is verdeeld over meerdere elektronenstraalbuizen, in een horizontale rij naast elkaar geplaatst. De plaats van de uitwijking, gemeten vanaf het begin van de lijn, is een maat voor de frequentie waarop de zender werkt. Een zender wordt hoorbaar gemaakt door het plaatsen van een zichtbare verticale markering op de horizontale lijn.

Het gebruik van de panorama ontvanger als middel om een frequentiegebied te bewaken is van militair belang in de elektronische oorlogvoering.
43x47x52
01-012-83-A.jpg 12 Convertor G-2061 panorama ontvanger 15-30 MHz 1 1-1-1955 Convertor van panorama ontvanger 01-011.

Met de convertor wordt het frequentiebereik van de panorama ontvanger vergroot.
50x42x20
01-013-83-A.jpg 13 Panorama ontvanger G-2063-2 (30-180 MHz) '60 1 1-1-1960 TYPE 2,   30 - 180 MHz. Deze ontvanger uit 1960, bestond uit 3 eenheden: antenneschakelkast, panorama ontvanger en voeding. Met de schakelkast werd een keus gemaakt uit 3 antennes die tezamen het gebied 30 - 180 MHz bestreken. De ontvanger was voorzien van 6 aaneensluitende frequentiebanden van ieder 25 MHz, zichtbaar gemaakt op 5 elektronenstraal-buizen. Een 6e buis gaf een gebied weer van 0,5 MHz rond de afstemming. 70x58x35
01-014-83-A.jpg 14 Antenneschakelkast  G-2063-2 (30-180 MHz)'60 1 1-1-1960 Met deze antenneschakelkast kan met door te kiezen uit een horizontaal gespannen antenne of een verticale antenne kiezen uit horizontale of verticale polarisatie. Hij behoort bij de panorama ontvanger  G-2063-2 (30-180 MHz) zie 01-13 25x50x35
01-015-83-B.jpg 15 Voeding  G-2063-2 (30-180 MHz) '60 1 1-1-1960 Voeding voor panorama ontvanger  G-2063-2 (30-180 MHz) zie (01-13) 25x50x35
01-016-83-B.jpg 16 Bataljons zendontvanger '63 + kap 1 1-1-1963 Het bataljons radiotoestel is een smalle band FM draagbare zendontvanger, bestemd voor gebruik in bataljonsverband. De frequentie ligt tussen 26 en 72 MHz. De afstemfrequentie wordt met motorbesturing in stappen van 50kHz ingesteld. Het zendvermogen bedraagt ongeveer 2 Watt.Dit toestel kwam op het voormalige LEOK omstreeks 1963 onder code 29/3 KL in ontwikkeling en moest dienen ter ondersteuning van toekomstige aanschaf van een dergelijke toestel voor de Kon. Landmacht.Krachtens de opdracht moest een minimaal aantal kristallen worden toegepast en gestreefd worden naar algehele transitorisatie. Met betrekking tot de afmetingen moest getracht worden deze binnen de NATO-eisen van die tijd te houden. Het aantal toegepaste kristallen kwam tenslotte op vier.
30x30x18
01-017-83-B.jpg 17 Satelliet duplex zendontv spraak/telex 1968 1 1-1-1968 Draagbaar satellietcommunicatie systeem 100 Watt 250-300MHz, full duplex spraak en telex. 42x43x61
01-019-91-E.jpg 19 Proefschakeling 'Walkie-Talkie' ca. '45-'50 1   Twee stuks aanwezig, zendfrequentie onbekend. 22x7x7
01-020-90-91-01.jpg 20 U.K.G. vonkzender 1,5 m. '35 1 1-1-1935 Een vonkzender is het eerste model radiozender. Zulke zenders werden bijvoorbeeld voor radiotelegrafie gebruikt. Een radiosignaal bestaat uit elektromagnetische en elektrostatische velden in de atmosfeer. Die velden maak en bewerk je met een radiozender. Een vonkzender maakte die velden letterlijk door elektrische vonken uit te spuwen.

Zo'n vonkzender wordt meestal uitgevoerd in combinatie met een afgestemde kring. Deze kring bestaat uit een spoel plus een condensator die in serie zijn geschakeld. Vlak nadat een vonk is doorgeslagen is de vonkbrug nog enigszins geleidend. Dit komt omdat de lucht ter plaatse is geïoniseerd. Op dat moment ontstaat een oscillatie in de afgestemde kring die gedurende korte tijd hoogfrequente energie kan afgeven. De HF energie die de vonkzender afgeeft bestaat dus eigenlijk uit kleine stootjes HF energie die in het ritme van de onderbreker worden afgegeven.
60x17x26
01-021-84-A.jpg 21 Variabele oscillator met Lighthouse Tube '49 1 1-1-1949 Dit is een complete oscillator voor frequenties boven 500 MHz.

Zie document  Lighthouse Tube Oscillator L.E. Barton jan .8,1945
45x13x14
01-022-84-A.jpg 22 Variabele oscillator met Lighthouse Tube '49 1 1-1-1949 Dit is een complete oscillator voor frequenties boven 500 MHz

zie document  Lighthouse Tube Oscillator L.E. Barton jan .8, 1945
15x13x10
01-023-90-91-C-02.jpg 23 U.K.G. ontvanger 1,5 m (deel v. zendontv) '33 1 1-1-1933 Na de bouw en beproeving van een superregeneratieve ontvanger voor ontvangst van signalen vanuit vliegtuigen (golflengte 5 m) werd deze UKG-ontvanger ontwikkeld.

De proeven door de Genie genomen met in de handel verkrijgbare apparatuur maakten het wenselijk om tot een betere uitvoering te komen.

Zo kwam men in de jaren dertig tot het hier tentoongestelde model voorzien van z.g. "eikelbuisjes".

Literatuur:

 - Jul. b. '27-'77 p. 65-69

- Bijlage jaarverslag Comm. Phys. Strijdm. 1934

- Bijlage jaarverslag Comm. Phys. Strijdm. 1936

- Voorlopige aanwijzingen omtrent bediening en gebruik van het U.K.G radiotoestel (1937)
17x13x10
01-024-90-91-B-04.jpg 24 Radiosonde met aluminium afscherming '36 1 1-1-1936 Deze sonde bevat een barometer, een thermometer, een hygrometer, een aflees- en codeerapparaat, een radiozender en een energiebron.

De bevestigingsdraad aan de ballon en parachute was tevens de antenne. Opgelaten aan een ballon, bereikte de sonde de stratosfeer, terwijl constant diverse gegevens naar de aarde werden gezonden. Nadat de ballon was gebarsten, daalde het apparaat aan een parachute. Een label aan de sonde verzocht de vinder om de restanten bij het laboratorium in te leveren tegen beloning van fl. 2,50.

Voor verdere beschrijving zie het jubileumboekje Phys.Lab. Blz. 58 t/m 61.Later fabrikage: fa. Smitt, Bilthoven en Artillerie Inr. Hembrug
14x14x8
01-025-90-91-B-06.jpg 25 Batterij van radiosonde met kurkbekleding '36 1 1-1-1936 Batterij in kurkomhulling, bij 01-24 6x5x10
01-026-90-91-B-01.jpg 26 Radiosonde, celluloid met propeller, 1e model. '34 1 1-1-1934 Eerste model 1933 in celluloid kast met propeller (voor signalering weergegevens luchtdruk , temperatuur en luchtvochtigheid met een koperen antenne onder een ballon gehangen)

Zie ook 01-24.
30x30x30
01-027-90-91-B-02.jpg 27 Radiosonde, aluminium opbouw, open, propeller. '36 1 1-1-1936 Radiosonde  metalen opbouw, propeller, open

Deze sonde bevat een barometer, een thermometer, een hygrometer, een aflees- en codeerapparaat, een radiozender en een energiebron.

De bevestigingsdraad aan de ballon en parachute was tevens de antenne. Opgelaten aan een ballon, bereikte de sonde de stratosfeer, terwijl constant diverse gegevens naar de aarde werden gezonden. Nadat de ballon was gebarsten, daalde het apparaat aan een parachute. Een label aan de sonde verzocht de vinder om de restanten bij het laboratorium in te leveren tegen beloning van fl. 2,50.

Voor verdere beschrijving zie het jubileumboekje Phys.Lab. Blz. 58 t/m 61.
30x30x20
01-028-91-B.jpg 28 Radiosonde, laatste model (?), zonder propeller. '36 1 1-1-1936 Radiosonde laatste model (?), geen propeller, open.

Deze sonde bevat een barometer, een thermometer, een hygrometer, een aflees- en codeerapparaat, een radiozender en een energiebron.

De bevestigingsdraad aan de ballon en parachute was tevens de antenne. Opgelaten aan een ballon, bereikte de sonde de stratosfeer, terwijl constant diverse gegevens naar de aarde werden gezonden. Nadat de ballon was gebarsten, daalde het apparaat aan een parachute. Een label aan de sonde verzocht de vinder om de restanten bij het laboratorium in te leveren tegen beloning van fl. 2,50.

Voor verdere beschrijving zie het jubileumboekje Phys.Lab. Blz. 58 t/m 61.
15x15X16
01-029-91-A.jpg 29 Klikgolfmeter met spoelen '29 1 1-4-1929 Deze golfmeter werkt met een neonindicator.

De latere benaming voor deze golfmeter was "grid dip meter".
35x40x20
01-030-90-91-B-05.jpg 30 Barometer/thermometer, schakelwals op voet '36 1 1-1-1936 Voorontwerp voor de radiosonde 01-024 met barometer / thermometer. 15x12x20
01-031-90-91-D-03.jpg 31 Zendknop KM met aut. Verkenningssein '39 1 1-1-1939 Deze zendknop is ontwikkeld voor de Kon. Marine en werd met de hand bediend. Hij werd aangesloten aan de UKG zendontvanger (golflengte = 1,5 m).

Ter identificatie werd automatisch een gecodeerd signaal uitgezonden.

Het geheel toont een knap stukje instrumentmakers werk!
12x20x7
01-32-90-91-C-03.jpg 32 Telegrafiezender t.b.v. het verzet '40 1 1-1-1941 Deze zenders werden in het geheim gemaakt ten behoeve van het verzet in Nederland.Het laboratorium was in die tijd onder de naam Physisch Laboratorium PTT ondergedoken bij de Centrale Werkplaatsen van de PTT aan de Binckhorstlaan in Den Haag.
35x25x30
01-033-C-04.jpg 33 Seinsleutel bij 01-032 1 1-1-1941 Seinsleutel telegrafiezender t.b.v. het verzet '40,  zie 01-032. 9x17x9
01-034-105-E.jpg 34 Nabijheidsbuis 15 delen '47 1 1-1-1947 Een nabijheidsbuis NH is een elektronisch ontstekingsmechanisme, gemonteerd op een artillerieprojectiel. De buis bevat een radiozendontvanger die een signaal uitzendt. Wanneer dat signaal door een voorwerp in de onmiddellijke nabijheid (circa 1 tot 30 meter) wordt gereflecteerd, dan reageert de buis daarop en ontsteekt de explosieve lading van het projectiel. Nabijheidsbuizen worden onder meer gebruikt op munitie van luchtdoelgeschut, bijvoorbeeld voor de bestrijding van vliegtuigen en missiles en op munitie tegen gronddoelen.

De eerste nabijheidsbuizen werden tijdens de tweede wereldoorlog in het diepste geheim ontwikkeld in de Verenigde Staten. Met de nieuwe toepassing werd de effectiviteit van munitie enorm vergroot. Om een doel uit te schakelen is geen voltreffer meer nodig, maar is passage op enige meters afstand al voldoende.

Kort na de oorlog, in 1947, is op het Physisch Lab een nabijheidsbuis uit elkaar gehaald om inzicht in de elektronica van de buis te krijgen. Zie hier de componenten. In 1960 wordt het LEOK in Oegstgeest betrokken bij de ontwikkeling, beproeving en beoordeling van nabijheidsbuizen.
63x15x30
01-035-78-79-B.jpg 35 Kristal in vacuum '47 1 1-1-1947 Kristal uit een elektronisch circuit voor het verkrijgen van een stabiele zendfrequentie voor een zender - 1947 14x5x16
01-036-78-79-E.jpg 36 Drievoudige draaicondensator 1 1-1-1955 Drievoudige draaicondensator voor motoraandrijving '55.

Deze afstemcondensatoren waren voorzien van een motoraandrijving en dienden om snel een golfbereik af te zoeken. De wrijving van de lagers was zo klein mogelijk gehouden en een vliegwieltje zorgde voor een soepele bediening.
20x10x8
01-037-78-79-D.jpg 37 Enkelvoudige diff. condensator met buisschakeling. 1 1-1-1955 Afstemunit, proef voor radio-ontvangers.

Proefmodel afstemunit voor radio-ontvangers.
13x9x8
01-038-91-E.jpg 38 Enkelvoudige draaicondensator met buis, 1 1-1-1955 Enkelvoudige draaicondensator met buis, onbedraad. '55

Dit is een proefopstelling om de wrijving van de lagers zo klein mogelijk te houden, voor gebruik in de afstemming voor panorama ontvangers.
14x8x8
01-039-78-79-A.jpg 39 Kathodestraalbuis Philips DG16-1 1 1-1-1929 Een kathodestraalbuis werd ook wel 'Buis van Braun' genoemd.

Deze kathodestraalbuis werkt met electrostatische afbuiging.
45x17x17
01-040-78-79-C.jpg 40 Radio-zendontvanger (transistor) 144 MHz, 0,5 W '61 1 1-1-1961 Waarschijnlijk gemaakt voor een radioverbinding van de helipiloot met iemand die onder de heli aan de lier hing om drenkelingen op te pikken uit zee. Pilootgedeelte, verbeterde versie. 15x15x5
01-041-78-79-C.jpg 41 AM communicatie set vliegtuigen 143,9 MHz 0,2 W 1 1-1-1962 Waarschijnlijk gemaakt voor een radioverbinding van de helipiloot met iemand die onder de heli aan de lier hing om drenkelingen op te pikken uit zee. Pilootgedeelte. 15x15x2
01-042-78-79-C.jpg 42 AM communicatie set vliegtuigen 143,9 MHz 0,2 W 1 1-1-1962 Waarschijnlijk gemaakt voor een radioverbinding van de helipiloot met iemand die onder de heli aan de lier hing om drenkelingen op te pikken uit zee. De dichte kast is het pilootgedeelte. 15x15x2
01-043-78-79-B.jpg 43 SAR-zender (UHF) '67 1 1-1-1967 Waarschijnlijk gemaakt voor een radioverbinding van de helipiloot met iemand die onder de heli aan de lier hing om drenkelingen op te pikken uit zee. Reddersgedeelte. Uitgerust met een keelmicrofoon. 25x30x4
01-044-78-79-D.jpg 44 Variabele zelfinductie 1   Koppelspoel voor antenne aanpassing voor maximale enrgie overdracht. 15x13x13
01-045-78-79-D.jpg 45 Variabele zelfinductie 1   Antenne aanpassing.TV frequentie's 68-200 MHz 15x10x10
01-046-78-79-D.jpg 46 Variabele koppeling zender 1   Antenne aanpassing 3 Meter 37x14x5
01-047-78-79-E.jpg 47 Variabele koppeling zender 1   Variabele koppeling zender / antenne aanpassing 37x14x14
01-048-90-91-A-03.jpg 48 Spoelen bij klikgolfmeter  01-029 1 1-1-1929 Spoelen voor verschillende frequenties voor griddipper van 01-029 28x11x17
01-049-90-91-A-03.jpg 49 Blok- (papier)condensator 4 µF 1   Onderdeel AM-ontvangers van voor 1940.

Condensator 4 µF (micro Farad)
7x5x8
01-050-90-91-A-04.jpg 50 Draaicondensator, 4 delen? 1   Draaicondensator voor radio ontvangst 8x11x6
01-051-90-91-A-05.jpg 51 Blokcondensator, mica 72000 cm 1   Onderdeel AM ontvangers van voor 1940 6x3x3
01-052-90-91-A-04.jpg 52 Laagfrequent trafo 1:3 Philips 1 1-1-1930 Transformator gebruikt in versterkertrap met triodebuis. Datering  1930-1960 9x5x6
01-053-90-91-A-07.jpg 53 Mica condensator NSF 200 cm 1   Onderdeel AM ontvangers van voor 1940, een mica condensator van 200 pF (pico Farad) 5x3x2
01-054-90-91-A-08.jpg 54 Mica condensator 3/1000 1   Onderdeel AM ontvangers van voor 1940, een mica condensator 5x3x2
01-055-90-91-A-09.jpg 55 Weerstanden, condensatoren 10 st. 1   Weerstanden, condensatoren onderdelen uit de vijftiger jaren. 15x10x3
01-056-vit.jpg 56 Tweevoudige variabele zelfinductie 1   Variabele zelfinductie voor een zender of ontvanger 13x5x4
01-057-91-E.jpg 57 Instrumentatie draaicondensator 1   Condensator in roestvrijstalen behuizing. 11x9x8
01-058-91-E.jpg 58 Draaicondensator voor zender 1   Draaicondensator, vormde met een zelfinductie en een triode de oscillator van een zender. 14x8x9
01-059-78-79-B.jpg 59 Kristallen 3 stuks, omstreeks 1940 1 1-1-1940 Kristallen, van links naar rechts 63.00kHz, 3525 kHz, 3616.5 kHz 25x8x5
01-060-78-79-B.jpg 60 Kristallen 7 stuks, omstreeks '50 1 1-1-1950 Kristallen 5,700 MHz, 7906,60 kHz, 3617 kHz 30x8x6
01-061-91-E.jpg 61 Voorzetapparaatvoor televisie '63 1 1-1-1963 In de begintijd van de televisie was het ontvangtoestel alleen geschikt voor VHF-ontvangst. Na het in gebruik nemen van het tweede Nederlandse net, moest deze UKG-set ingebouwd worden om Ned. 2 te kunnen ontvangen.Niet verder vertellen: dit setje was toendertijd eigenlijk een prive projectje, een z.g. " beunhaas"!
22x13x5
01-062-91-E.jpg 62 Mengschakeling met ECH 4 1   Voorzetapparaat voor middengolf, 3 delen met ECH 4

Mengschakeling om hoogfrequent radio signalen naar laagfrequent om te zetten.

De mengbuis is een ECH 4
13x10x10
01-063-78-79-B.jpg 63 Trimmers 4 st. 1   Trimmers zijn kleine mechanisch verstelbare condensatoren over een klein capaciteitsbereik. Ze werden gebruikt om bij voorbeeld LC kringen nauwkeuriger af te stemmen. 10x4x4
01-064-78-79-E.jpg 64 Variabele condensator voor motoraandrijving 1   Motoraangedreven condensator van panorama ontvanger 26x26x11
01-065-dep-AE.jpg 65 Antenneschakelkast voor G-2063/3 1 1-1-1955 Met deze antenneschakelkast kan men door te kiezen voor een horizontaal gespannen antenne of een verticale antenne, kiezen voor horizontale of verticale polarisatie. Hij behoort bij panorama ontvanger 01-13. 23x46x32
01-067-dep-DC.jpg 67 Converter G-2061 0,1-26 MHz 1 1-1-1955 Converter om de frequentie aan te passen voor een panorama ontvanger 42x42x19
01-068-dep-GD.jpg 68 Panorama ontvanger G-2063/3  30 - 180 MHz 1 1-1-1955 TYPE 2, 30 - 180 MHz. Deze ontvanger uit 1960 bestond uit 3 eenheden: antenneschakelkast, panorama ontvanger en voeding. Met de schakelkast werd een keus gemaakt uit 3 antennes die tesamen het gebied 30 - 180 Mhz bestreken. De ontvanger was voorzien van 6 aaneensluitende frequentiebanden van ieder 25 Mhz, zichtbaar gemaakt op 5 elektronenstraal-buizen. Een 6e buis gaf een gebied weer van 0,5 Mhz rond de afstemming. 70x50x40
01-069-dep-FB.jpg 69 Panorama ontvanger G-2062 1,5-15 MHz 1 1-1-1955 De panorama ontvanger ontleent zijn naam aan het daarmee verkregen overzicht van gelijktijdig aanwezige radiozenders in een bepaald frequentiegebied. De aanwezigheid van een zender wordt zichtbaar gemaakt door een verticale uitwijking op een horizontale lijn. Die lijn is verdeeld over meerdere elektronenstraalbuizen, in een horizontale rij naast elkaar geplaatst. De plaats van de uitwijking, gemeten vanaf het begin van de lijn, is een maat voor de frequentie waarop de zender werkt. Een zender wordt hoorbaar gemaakt door het plaatsen van een zichtbare verticale markering op de horizontale lijn.

Het gebruik van de panorama ontvanger als middel om een frequentiegebied te bewaken is militair van belang in de elektronische oorlogvoering.
42x42x50
01-070-89-A.jpg 70 Scheepsnoodzender type Radio Holland MZ-11 '60 1 1-1-1960 Scheepsnoodzender type Radio Holland MZ-11 '60

De meest voorkomende noodvonkzender was de N.S.F. (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) type MZ 11. Linksboven is de antenne-ampèremeter te zien, rechtsboven het observatievenster van de vonkenbrug, linksonder de bedieningsknop van de variometer en rechtsonder de bedieningsknop voor de instelling van de primaire afstemming (500, 425 en 375 kHz).

Bron Radio Holland 23-03-1960

1 x noodzender MZ11 nr.508

1 x omvormer 32V. Lorenz type EAU814 Nr.5512 (zie 01-073)

1 x aanloopweerstand Lorenz V/idem (zie 01-071)
40x42x50
01-071-90-91-D-02.jpg 71 Aanloopweerstand bij 01-73, 2 delen 1   Aanloopweerstand motoromvormer, zie 01-073 14x14x14
01-072-BA.jpg 72 Laagdoorlaat filter 500 Khz  (1940?) 1   Laagdoorlaat filter 500 kHz 13x18x17
01-073-CC.jpg 73 Omvormer Lorenz bij 01-70 1   Motoromvormer van noodzender Radio Holland

Type E.A.U.814

gelijkstroom 32 Volt / 15 Amp

wisselstroom 65 Volt / 4.6 Amp

toerental 4500 /periode 600 Hz
34x17x20
01-074-90-91-E-02.jpg 74 Vario koppler 1935? 1 1-1-1935 Deel van een Ultradyne ontvanger: de gekoppelde cylinderspoelen. 16x23x24
01-075-88.jpg 75 Kolsterkring, ontwikkelmodel voor 01-01 1 1-1-1937 Een Kolsterkring, genoemd naar zijn uitvinder, werd voor de oorlog gebruikt bij Philips om ultra hoge frequenties te stabiliseren. Een kolsterkring is een LC kring met een zeer hoge Q (kwaliteitsfactor). Deze LC kring is van roodkoper gemaakt en als omwentelingslichaam uitgevoerd.

In de in 1934 door Prof. Von Weiler gestarte ontwikkeling van een zendontvanger voor de Koninklijke Landmacht op een golflengte van 1,2 meter werd voor het verkrijgen van een stabiele frequentie een kolsterkring gebruikt. Deze zendontvanger werd als type DR42 door de Nederlandse Seintoestellen Fabriek NSF in Hilversum in serie geproduceerd.

Ook in het in 1938 door Von Weiler ontwikkelde 'Elektrisch Luistertoestel' ( later RADAR genoemd) is de kolsterkring toegepast.

Zie art. QST en tek. 1B20292 NSF
13x13x6
01-076-84-A.jpg 76 Kolsterkring met schuifcondensator 1   Colpitts oscillator, 220 MHz, naoorlogse uitvoering. 20x12,5x12,5
01-077-89-B.jpg 77 Gereedschap bij vervaardiging Fresnellens 1   Gereedschap bij vervaardiging Fresnellens van 01-03

De z.g. Fresnellens is vervaardigd van aluminium cilinders die gebruikt werden in de tandpastafabriek om tubes van te maken. Deze cilinders werden gevormd met een doorn. De lens werd daarna in elkaar gelijmd en hierna volgegoten met vloeibare was. Dit gaf de mogelijkheid om de lens in model te maken op de draaibank. Daarna werd de was er weer uitgesmolten en het geheel schoongemaakt.
430x100x70
01-078-89-B.jpg 78 Grootformaat differentiaal condensator 1   Waarschijnlijk voor de antennekring van grootvermogens zenders. 37x17x32
01-079-84-A.jpg 79 Afstemkring voor korte golf 1   Afstemkring voor korte golf. 7X9X50
01-080-84-A.jpg 80 Verschietbare berichtzender voor onderzeeboten. 1   Berichtzender voor Onderzeebootdienst, een radiosonde die werd opgelaten bij problemen onderwater. 25x25x100
01-081-89-A.jpg 81 NSF Holland + kap, H2L/7 43 2 64 1   Philips (Berlin) H2L/7 Afstembare ontvanger

Allwellen Empfaenger Baumuster

Frequency coverage 15-46, 46-135, 135-400, 400-1050, 1050-2750 kHz

2.75-7.5, 7.5-9.6, 9.6-12.5, 12.5-15.7, 15.7-21.0 MHz
 
01-082-90-91-C-1.jpg 82 Philips DCG5/2500  kwikdamplamp 1   Kwikdamp gelijkrichtbuis 12KV max / 2.5A max  
01-083-80-A.jpg 83 Physisch Lab. Antenne 1   Uitschuifbare antennemast van de radiocommunicatie groep.  
01-084-82.jpg 84 Carcinotron CSF.co.119 1   Een Carcinotron is een microgolf oscillator waar bij de oscillatiefrequentie wordt bepaald door de aangelegde spanning. Door de spanning snel te varieren kan snel over een grote frequentieband worden verstemd. Toepassingen bij radarzoekontvangers en ECM apparatuur.  
01-085-BA.jpg 85 Richtantenne Gratema "raamantenne" 1   Richtantennes worden gebruikt om de richting van radiozenders te bepalen. Door de richtingsbepaling vanuit twee posities uit te voeren kan ook de plaats van de radiozender worden bepaald. De radiostoringsdienst maakt hier gebruik van voor het opsporen van ongeoorloofde zenders (zoals geheime zenders). Ook radioamateurs maken er gebruik van bij de zogenaamde vossenjacht.

Het principe van de richtantenne is dat bij het draaien van de antenne de sterkte van het ontvangen signaal veranderd. Staat het vlak van de antenne loodrecht op de richting van de antenne dan wordt geen signaal ontvangen. Staat het vlak van de antenne in de richting van de zender dan wordt een maximaal signaal ontvangen doordat de antenne dan het maximum aan magnetische krachtlijnen omvat. Op deze wijze wordt dus de richting van de zender bepaald.

Bij de weerballon werd de richtantenne gebruikt om een indicatie van de windsnelheid te verkrijgen.
 
02-001-10-B.JPG 86 Modulator voor radarsimulator (Duits fabricaat) 2   Modulator voor radardoelsimulatie, bestemd voor het evalueren van de LW--8, WM-25 en

de ZW-06 radars.

LEOK
52x63x35
02-002-09-A.jpg 87 X-band meetopstelling 1949 (m. 02-59) 2   Met zo’n meetopstelling werden de hoogfrequent materiaaleigenschappen van vloeistoffen bepaald. Van links naar rechts bestaat de meetopstelling uit de hoogfrequent oscillator (vaak  een Klystron), richtkoppeling, frequentiepot, verzwakker, staande golf detector (slotted waveguide), meetsectie met te bemeten vloeistof en afsluitimpedantie.

Met de kennis van de golflengte (frequentie) en de positie van de buiken en knopen in de slotted waveguide kon met behulp van het Smithdiagram de complexe impedantie van de vloeistof worden bepaald. Hieruit werden met speciale op het laboratorium ontwikkelde diagrammen de hoogfrequent eigenschappen (diëlectrische constante  en permeabiliteit) van de vloeistof bepaald.

Zie ook 02-003 en 02-105.
150x20x50
02-003-09-A.jpg 88 Meetapparaat diëlelectrische constanten  (60'er jaren?) 2   Met zo’n meetopstelling werden de hoogfrequent materiaaleigenschappen van materialen bepaald. Van links naar rechts bestaat de meetopstelling uit de hoogfrequent oscillator (vaak  een Klystron), tuner, isolator, frequentiepot, isolator, verzwakker, staande golf detector (slotted waveguide), meetsectie met te bemeten materiaal en afsluitimpedantie.

Met de kennis van de golflengte (frequentie) en de positie van de buiken en knopen in de slotted waveguide kon met behulp van het Smithdiagram de complexe impedantie van de vloeistof worden bepaald. Hieruit werden met speciale op het laboratorium ontwikkelde diagrammen de hoogfrequent eigenschappen (diëlectrische constante en permeabiliteit) van het materiaal bepaald.

Deze metingen waren essentieel voor de ontwikkeling van radarstraling absorberend materiaal (RAM). Met RAM was het mogelijk objecten voor radar minder zichtbaar te maken (stealth technology). Het was van belang de gewenste eigenschappen over een grote frequentieband te realiseren.

Zie ook 02-002 en 02-105.
150x16x35
02-004-96-104-E.jpg 89 CAISSA proefopstelling 2   In het kader van de ontwikkeling van CAISSA ( Computer Assisted Inertialess Scanning System Array); een Phased Array antenne met ferriet fasedraaiers; is met een antenne met een klein aantal antenne elementen onderzoek verricht. 25x54x28
02-005-96-104-D.jpg 90 CAISSA montage opstelling fasedraaier 2   Deel van een Phased Array Radar antenne, ontwikkeld op het toenmalig Physisch lab; montage opstelling voor een fasedraaier. 20x22x10
02-006-96-104-D.jpg 91 CAISSA fasedraaier 2   De CAISSA fasedraaier is een ferriet fasedraaier, waarvan er 850 stuks in de CAISSA antenne zijn verwerkt. De fasedraaier bestaat uit een stuk golfpijp waarin een ferrietstaaf is gemonteerd. In de ferrietstaaf is in de lengterichting een gaatje geboord,waardoor een stroomdraad is getrokken. Een stroom die door de draad wordt gestuurd beïnvloed de fasedraaiing van de microgolven in het ferriet en daarmee de fase-instelling van de fasedraaier. De fase instellingen van de fasedraaiers in de CAISSA antenne worden computer gestuurd.

Een nadeel van de ferriet fasedraaier is dat de fasedraaiing van ingang naar uitgang niet gelijk is aan de fasedraaiing van uitgang naar ingang (geen reprociteit). Dit heeft tot gevolg dat voor ontvangst steeds een kleine correctie nodig was om te zorgen dat de antenne bij ontvangst in dezelfde richting keek als bij het zenden.

De fasedraaier werkt in de C-band (5,4-5,9 GHz).
6x18x2
02-007-96-104-D.jpg 92 CAISSA montage hulpstukken, 2 delen 2   Vermoedelijk hulpstukken ten behoeve van de montage van de fasedraaiers van de CAISSA antenne.

Zie ook: 02-005, 02-006 en 02-149.
23x8x8
02-008-05.jpg 93 Simulatiesnorkel voor radarmetingen Nootdorp 2   Simulatiesnorkel met radar absorberend materiaal. 50x50x200
02-009-18-B.jpg 94 Traveling Wave Tube, VTX-5780 D1,  X-BAND 2   Traveling Wave Tube, Thomson Varian, VTX-5780 D1,  X-BAND

TWT is een acroniem voor Traveling Wave Tube, in het Nederlands Lopende Golf Buis. Een TWT is een microgolf versterker. Afhankelijk van het type vindt de TWT toepassing in radar, communicatiesystemen en EOV- apparatuur.

Deze TWT met typenummer VTX-5780 D1, heeft als karakteristieken:

- frequentie band 8,5-9,6 GHz;

- uitgangsvermogen 20 kW;

- versterking 40 dB;

- duty cycle 1%.

De elektronen bundel wordt gefocusseerd door middel van permanente magneten.

De TWT werkt met luchtkoeling.
60x18x12
02-010-06-A.jpg 95 Transponderontvanger (schip) 2 1-1-1974 In 1974 werd het VESTA systeem uitgerust met 5 code mogelijkheden. Dit maakt het mogelijk om op het radarscherm 5 helikopters te onderscheiden. Aan boord van de helikopter werd daarvoor een transponder geplaatst met de mogelijkheid één van de vijf VHF response codes in te stellen. Zie ook 02-011. 35x30x13
02-011-04-D.jpg 96 radar Transponder codeer unit (vliegtuig) 2 1-1-1974 Dit is een VESTA transponder met codeermogelijkheid. Daarmee werd het mogelijk de ene helikopter van de andere te onderscheiden. Deze nieuwe ontwikkeling werd in 1974 gestart.

Zie ook 02-010 ; 02-073 en 02-110.
17x20x8
02-012-04-C.jpg 97 Transponderontvanger (vliegtuig) 2 1-1-1970 Met het doel de waarneembaarheid met radar van de scheepshelikopters te verbeteren werd in 1966 het transponder project VESTA gestart. De transponder ontvangt het uitgezonden microgolf  radarsignaal en geeft hierop antwoord in de VHF-communicatieband. In de periode 1970 -1972 werden 25 systemen voor de Koninklijke Marine geproduceerd en afgeleverd.

Helikopters worden ingezet op enige afstand van het fregat. De helikopter vliegt weg van het fregat op lage hoogte en verdwijnt bij grotere afstanden achter de radarhorizon. Dit heeft tot gevolg dat de radarzendpuls zeer verzwakt bij de helikopter arriveert, daarna wordt gereflecteerd  en weer verder verzwakt bij de radar arriveert. Bij te grote verzwakking verdwijnt de echo in de ruis of in de clutter en wordt niet meer waargenomen door de radaroperator. De transponder aan boord van de helikopter kan het sterk verzwakte radarsignaal nog detecteren en daarna in een communicatie band een sterk signaal terugzenden. Deze response wordt door een speciale ontvanger ontvangen en op het radarscherm zichtbaar gemaakt.

Zie ook 02-073 ; 02-049 en 02-110.
17x11x8
02-013-vit.jpg 98 Transponderantennes  voor helikopter 2   Op een plankje gemonteerde omnidirectionele antennes voor gebruik met de VESTA transponder aan boord van een helikopter van de Koninklijke Marine.

Zie ook 02-138 en 02-139.
17x13x15
02-014-20-21-A.jpg 99 Twee buizen Western Electric 316A ca.'38 2 1-1-1938 Deze radiobuizen (triodes) zijn toegepast in het elektrisch luistertoestel (zie model 02-046) dat in 1938 door Von Weiler en Gratema is ontwikkeld en later radar werd genoemd. In het elektrische luistertoestel (in analogie met het akoestisch luistertoestel) werden vier buizen (ook wel appelbuizen genoemd) parallel geschakeld, hetgeen een uitgangsvermogen opleverde van 1 kWatt. 22x7x9
02-015-09-B.jpg 100 Golfmeter met grof-fijn inst.'50, 6 delen 2 1-1-1950 Deze frequentiemeter (golfmeter) is in 1950 door het Physisch Laboratorium gefabriceerd voor de golflengte 5-6 cm (ca 5 GHz). De meter heeft een fijn- en een grofinstelling. 58x40x31
02-016-09-B.jpg 101 Golfmeter S-band '50 2 1-1-1950 Dit type golfmeter uit 1950 is eigenlijk een "microgolfpot" met een zeer hoge Q (kwaliteitsfactor). Een microgolfpot is te vergelijken met verstembare LC kring. De pot is mechanisch te verstemmen waarbij op het verstelelement een schaalverdeling is aan gebracht. Bij de pot behoort een grafiek betreffende de ijking van de pot. In deze grafiek zijn op de ene as de schaalverdeling aangegeven en op de ander as de bij elke stand behorende frequentie.

Met de pot kon door middel van een detector op eenvoudige wijze de frequentie van een aangeboden microgolfsignaal worden bepaald.
24x24x42
02-017-10-A.jpg 102 Staande golf detector  λ=1,25 cm 2   Staande golf detector (linkerkant) en trilholte frequentiemeting (rechterkant) voor de golflengte van 1,25 cm (24 GHz).

Zie ook 02-002 en 02-003.
60x10x26
02-018-09-B.jpg 103 Variabele impedantie X-band, fabr. Phys. Lab. 2   Variabele impedantie voor de X-band

Idee: de heer De Ronde, Philips

fabr. Physich Laboratorium
50x11x18
02-019-18-B.jpg 104 Traveling Wave Tube,  fabrikant CSF, Frankrijk 2 1-1-1956 Deze microgolfversterkerbuis van het type Traveling Wave Tube (TWT) is in de tweede helft van de vijftiger jaren gefabriceerd door de Franse firma CSF. TPO is een acroniem voor 'Tube Propagation de Lónde'.

Deze TWT was de tweede buis in de microgolfversterkerketen van de ER438 radar uit de NADGE radarketen. De ER438 was een lange afstand zoekradar in de L-band (golflengte 25 cm). Dit was een radar, geproduceerd door CSF, waarbij als zender geen gebruik werd gemaakt van een magnetron maar van een zenderketen, bestaande uit TWT’s en een Cross Field Amplifier.

In 1962 verstrekte de Koninklijke Luchtmacht het LEOK de opdracht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de toepassing van pulscompressie in de ER438. Voor het bouwen van een experimentele pulscompressieradar werden twee TPO’s aan het LEOK in bruikleen verstrekt.

CSF betekend 'Compagny Générale de Télégraphie Sans Fil'. In 1968 samengegaan met de firma Thomson tot de firma Thomson-CSF. En in 2000 werd dit Thales.

NADGE is een acroniem voor NATO Air Defense Ground Environment
62x7x10
02-020-09-B.jpg 105 Staande golf detector 1,8 cm, Phys. Lab. 2   Staande golf detector 1,8 cm Deze staande golf detector is bij het Physisch Laboratorium door Leemans geconstrueerd ten behoeve van het materiaal onderzoek (zestiger jaren).

Een staande golf detector bestaat uit een stuk golfpijp waarin aan de brede kant in het midden een smalle gleuf is gefreesd. In deze gleuf wordt een sonde geplaatst, die door een mechaniek door de sleuf kan worden verplaatst. De sonde wordt verbonden met een detector. Door het verplaatsen van de sonde kan de sterkte van het elektrische veld in de lengterichting van het stuk golfpijp worden afgetast.

In een golfpijp ontstaan reflecties (afhankelijk van de afsluiting) en met dit meetsysteem kunnen grootte en positie van de maxima en minima worden bepaald. Met behulp van de 'Smith chart' kan de impedantie van de afsluiting worden bepaald.
27x15x25
02-021-18-B.jpg 106 Magnetron, Thomson CSF, F-1103 2   Magnetron, Thomson CSF, F-1103, X-band, 20kW    Afst.B.3cmEen magnetron is een oscillator en behoort tot de familie van de Crossed Field buizen. Bij dit type buizen staat haaks op het elektrische veld een sterk magnetisch veld.Het magnetron is van het fabricaat Thomson CSF, typenummer F-1103, werkt in de X-band, het vermogen is 20 kW
20x17x12
02-022-18-A.jpg 107 Magnetron, 55032 fixed 2   Gepulst fixced magnetron voor het frequentiegebied 9,0  GHz en een piekvermogen van 25 kW.

Een magnetron is een oscillator en behoort tot de familie van de Crossed Field buizen. Bij dit type buizen staat haaks op het elektrische veld een sterk magnetisch veld.
20x17x12
02-023-18-B.jpg 108 Magnetron, EEV Co Ltd, M575B,  X-band, 3cm, 50kW? 2 1-1-1990 Magnetron met type nummer M575B. Dit type nummer werd niet gevonden, wel magnetron type M575. 

De M575 werkt van 9300 MHz tot 9400 MHz, heeft een dutycycle van 0,2 % en een piekvermogen van 80 kWatt.

De producent is English Electric Valve Company.
15x16x10